14 October 2009

Bom 2

Dessa stjärnor tillhör BOM:en jag gör från http://www.squarelizonline.com/

Dessa stjärnor var lite knepiga och är väl inte helt perfekta, men jag är ändå nöjd med dem.


No comments:

Post a Comment