20 September 2009

Log-cabin-block till Strandremsornas albumtäcke

Här är en av log-cabin-blocken färdig. Nu ska jag bara göra 3 stycken till:)

No comments:

Post a Comment