20 September 2009

Block till Strandremsornas albumtäcke

Här är alla delarna utlagda men ännu inte ihopsydda. Hoppas hinna det i morgon.

No comments:

Post a Comment