02 May 2011

Jeanstäcke på G:-)

De "små" rutorna är 4 x 4 inch (cirka 10 x 10 cm). De stora rutorna är 8 x 8 inch (cirka 20 x 20 cm). Det kommer att bli ett ganska stort täcke, men Johan behöver det för att täcka hålen i soffan;)

1 comment: